Blijf op de hoogte!

Over ons

Provinciaal onderwijs staat voor betaalbaar kwaliteitsonderwijs dat ieder de kans geeft om een diploma of kwalificaties te behalen op basis van talenten.

Het Provinciaal Onderwijs Antwerpen omvat vijf secundaire scholen, een Centrum voor Leren en Werken en een Centrum voor volwassenenonderwijs. Je vindt ons in Antwerpen, Mechelen, Boom, Stabroek, Hoboken en Kapellen.

In het hele onderwijsaanbod ligt de focus op STEM – Science, Technology, Engineering en Mathematics - waarbij jongeren onderzoekend leren in wiskunde, techniek en wetenschappen.

Het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen (APB POA) is het schoolbestuur van de provinciale onderwijsinstellingen.